Vil satse på salg av fermenterte grønnsaker

Ragna Kronstad Prosjekter

Noen mennesker har bare det lille ekstra motet. Olav Dugstad som jobber på foreldrenes gård på Voss er en av dem. Han skal snart overta gården og i mellomtiden utvikler han drifta med nye idéer sammen med foreldrene. Dugstad gård er det eneste melkebruket på Voss som driver økologisk, i tillegg er det er av svært få bønder å hele …

Bildet er lånt fra Norges Birøkterlag

Bruk bier, få flere epler og bær!

Ragna Kronstad Prosjekter

Alle er kjent med at bier pollinerer mange av kulturvekstene våre. Men hvor mange vet at vi i Norge henger etter i å bruke bier aktivt for å øke avlingene. Jeg skrev en sak om pollineringsretta birøkt for Norsk Landbruk om tema. Frukt- og bærbønder, men og dyrkere av raps kan oppleve dramatiske avlingsøke om de bruker biene bevist. Honning …

Ekte lefser

Ragna Kronstad Prosjekter

Ferske lefser med rømmekling har svært lite å gjøre med plastproduktet Vestlandslefsa. Så om det er din eneste erfaring med lefser, så har du mye godt i vente. Få ting som slår det ferske håndverksproduktet. På Håjen Kafé og Lefsebakeri i Naustdal har de nærmere en million i omsetning årlig fordi folk ikke kan få nok, men som kanskje aldri fik …

Med fortidens stolthet inn i framtiden!

Ragna Kronstad Prosjekter

” Osten møter framtiden med fortidens stolthet, en intensiv viking!” Denne kommentaren fikk Skjerdal stølsysteri da de tok med seg bronse hjem i kategorien ost i det åpne svenske mesterskapet i Mathåndverk. Og det er slik jeg møter geitebøndene Anne Karin Hatling og Harald Skjerdal også. Selv om fortidas metoder tas i bruk så er det en framtidsretta satsing på …