CV

Juni 2017 – 

Senior kommunikasjonsrådgiver og agronom i Sabima.

Jobber med å sette biologisk mangfold høyere på agendaen.

Januar 2017 – Juni 2017 

Selvstending næringsdrivende 

Kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder. Jeg jobbet blant annet med Landbrukets Økoløft og Økouka 2017. Jeg tar innimellom fortsatt oppdrag.

Juni 2016 – desember 2016 

Kommunikasjonsleder Oikos- Økologisk Norge

Jeg ble ansatt i nyopprettet prosjektstilling og hadde ansvar for strategi og løpende operativt arbeide. Manglende finansiering gjorde at en videreføring av stillingen ble vanskelig.

2014     – 2016 

Selvstendig næringsdrivende med prosjekter innen landbruk, mat og reiseliv.

Jobbet som selvstendig næringsdrivende ved siden av å utdanne med som agronom i økologisk landbuk. Hadde hovedvekt på kommunikasjon: Formidling, journalistikk, sosiale medier og rådgivning. Jobbet også som avløser innimellom for å ha en direkte kontakt med fagfeltet jeg er en engasjert formidler av.

2013-2014

Ass.kommunikasjonssjef i Norges Bondelag

Videreførte utvikling av digitale plattformer. Tett oppfølging av politisk ledelse i presse- og mediekontakt. Jobbet bredt med hele organisasjonen under brudd i jordbruksoppgjøret.

2012-2013

Kommunikasjonssjef (vikariat) i Norges Bondelag

Operativ og strategisk kommunikasjon med sterk vekt på utvikling av politisk kommunikasjon og kampanjearbeid i sosiale medier og kontakt med media. Tett oppfølging av kommunikasjonsarbeid av stortingsvalget og jordbruksoppgjøret.

2008 – 2012

Informasjonsrådgiver i Matmerk.

Ansvarlig for PR-arbeid for merkeordningene Spesialitet og Beskyttede betegnelser. Gode resultater fra pressearbeid og etablering av sosiale mediekanaler. Jobbet med en bred kontaktflate i verdikjeden for norsk mat. Var også involvert i etablering av merkeordningen Nyt Norge og arbeidet med å markedsføre norsk økologisk mat.

2008

PR-ansvarlig i Tiden Norsk Forlag (vikariat)

Ansvarlig for pressearbeid for nye utgivelsen ved Tiden Norsk Forlag, både norsk og internasjonal litteratur.

2007

Frilansjournalist for Teknisk Ukeblad og NRK P2.

I svangerskapspermisjon med førstefødte drev jeg ved siden av egen spalte om møtet mellom teknologi og kultur under tittel ”Teknopuls”. Jeg jobbet og en liten stund som reporter for kulturredaksjon i P2.

2007 – 2008

Manusutvikler og prosjektleder for dokumentarprosjektet DokOslo.

Dokumentarfilm om utvikling av Bjørvika i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Snøball.

2006

Informasjonssjef, Momentum, Nordisk festival for samtidskunst, Moss.

Ansvarlig for ferdigstillelse av utstillingskatalog og PR. Både norsk og internasjonal kunst- og kulturpresse.

2004 – 2006

Journalist, Teknisk Ukeblad.

Skrev hovedsaklig om bioteknologi, bygg og anlegg og IKT.

2002 – 2004

Journalist, TV 2 Hjelper Deg.

Forbrukerjournalistikk med vekt på dramaturgi, konfronterende intervjuer og etterrettelige metoder.

2002                          

Sommervikariat, VG.

2001 – 2002            

TV-reporter, NRK Oppland, Lillehammer.

2001                        Sommervikariat, VG.

1999 – 2000          Tilkallingsvikar og sommervikariat, Aftenpostens økonomiredaksjon.

1998 – 2001           Frilansjournalist for NRK P3 og P2 og for diverse magasiner og fagblader.

1998                        Lærervikar tysk og fransk, Stasjonsfjellet Ungdomsskole, Oslo.

1995 – 1998            Journalist, og redaksjonsleder ved studentradioen Radio Nova, Oslo.

Utdannelse

2014- 2016               Agromom i økologisk landbruk,  Sogn Jord- Hagebruksskule, Aurland

2013- 2014               Agronom for voksne VG1, Naturbrukskolen i Oslo

2001                           Cand. Mag., Høgskolen i Oslo.

1999 – 2001              Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

1998                           Mellomfag Kunsthistorie, John Cabot University, Roma, Italia.

1998                           Grunnfag kunsthistorie, Universitet i Oslo.

1996                           Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo.

Språk

Tysk, fransk og engelsk

Tidligere verv: 

Styremedlem i Oikos Vest

Medlem av redaksjonsrådet til Ren Mat

Styremedlem og leder av Aurland Bondelag