Fjelllandbruket er håpet

Ragna Kronstad Prosjekter

De fleste som er interessert i norsk landbruk så Brennpunkt-dokumentarer Framtidsbonden. Fjelllandbruket og ressursbasert melke- og kjøttproduksjon var sentrale begreper. Jeg tror håpet for norsk landbruk er nettopp begrepet ressursbasert produksjon. Nå handler det om ytelse og økte avlinger for såkalt økt norsk matproduksjon. At innsatsfaktorene til dette kommer fra utlandet overser man glatt. Tenk om det ble press på …